• İstanbul
 • Türkiye
 • info@probordro.com
 • 7/24

Outsource Bordro Hizmeti

Image
Image
Image

Outsource Bordro Hizmeti Faydaları

Bu yazıda Outsource Bordro hizmetinin işletmeler için faydalarından öneminden bahsedeceğiz.

Payroll Outsource: Outsource Bordro Hizmeti Nedir?

İngilizce payroll outsource olarak kullanılan bu kelimelerin karşılığı olarak dış kaynak bordrolama olarak kullanmaktayız. Ülkemizde daha çok outsource bordro hizmeti tanımıyla kullanıldığını görmekteyiz.
Outsourcing dünyada şirketlerin maliyetlerini düşürmek ve iş süreçlerini iyileştirerek asıl işlerine yoğunlaşmak için tercih edilen  (%77) yöntemlerin başında gelmektedir.
Dünya genelinde büyük bir oranda tercih edilse de daha çok Amerika ve Avrupa ülkelerinde yaygın olarak başvurduğu yöntemlerden biri olarak ortaya çıkmaktadır. Outsourcing her alanda tercih edilmekle birlikte insan kaynakları bordrolama tarafında da dünyada oldukça sıkça kullanılmaktadır.
Bunun nedeni; insan kaynaklarına biçilen rol diyebiliriz. Dünyada genel kabul gören bu görüşe göre; İnsan kaynakları çalışanların verimliliğini artırmak ve iş kalitesini yükseltmek gibi çalışmalara odaklanmalıdır. İnsan kaynakları çalışanlara, şirket satışa, pazarlamaya ve müşteri memnuniyetine odaklanırsa o şirketin başarıya ulaşmaması mümkün mü?
Hatta dünya devleriyle boy ölçüşecek seviyeye gelmesi sürpriz olmaz.

Bu görüşü henüz benimsememiş şirketler neler yapıyor?
Maaşların hesaplanmasından tutun (ücret bordrolarının yapılması, sgk giriş işlemleri, çalışanların raporları, izinleri vb.) tüm özlük işlemleri yüklerini kendileri üzerine alıyor. Bu yükü insan kaynakları departmanı kaldırmaya çalışıyor. Oysa bu durum insan kaynakları biriminin misyonuyla örtüşmüyor.

Outsource Bordro şirketlerin bordro işi ve süreçlerini özel bir danışman şirkete devretme işi olarak da açıklanabilir.

Oyunun Kurallarını Değiştiriyoruz

Tek düzen teknik bordrolama kalıplarından çıkıp, benzersiz bir outsource bordro deneyimi yaşamanız beklentilerinizin ötesinde hizmet verdiğimizi biliyor muydunuz?

Şimdi

Ücretsiz Deneyin

Başla

Beklentilerin Ötesinde Hizmet

Hizmet standardı yüksek bir outsource bordro hizmeti deneyimlemeniz için, personelin işe girişinden çıkış işlemlerine kadar tüm süreçleri işletmenizin işleyişine göre yeniden tasarladığımızı biliyor muydunuz?

Verimliliği Artışı; Bordro Outsource İle Mümkün Mü?

Ülkemizde şirketlerin en büyük problemlerinden biri gizli işsizlik diye kabul gören çalışan verimsizliğidir.
Verimsizlik birçok nedene bağlı olabilir ama sanılanın aksine asla “para” 1. neden değildir. Peki öyleyse verimsizliğe iten en önemli faktörlerin başında çalışan memnuniyetsizliği gelmektedir. Bu konuyu başka bir makalemize işlemek üzere asıl konuya dönersek;
İnsan kaynakları işverenle çalışan arasında bir köprü konumundadır. Uyum ve mutluluk işverenin beklentileri ile çalışanın beklentilerinin örtüşmesiyle oluşuyor.
Önemli olan ve asıl başarılması gereken konu şu; İşverenin misyonunu çalışana doğru aktarması ve çalışanın bu misyonu en az işveren kadar özümsemesi gerekiyor. İşveren bunu başardığında bütün mesele halledilmiş olur. Böyle bir işletmenin hakkettiği marka değerine, gelire ve refaha kavuşmaması mümkün müdür?
İşte bu meseleye yoğunlaşması gereken işveren, uhdesinde yaptırdığı bordro ve özlük işlerine yoğunlaşmış bir insan kaynakları ile ne kadar çözebilir?
İşletmeniz için bu sorunun çözümüne bordro outsourcing büyük ölçüde yardımcı olabilir.

İçeride Bordro Outsourcing Ne Demektir?

Bazı firmalar verilecek bordro hizmeti için çalışacak bordro uzmanını kendi bünyesinde tam zamanlı olarak çalışmasını isteyebilir. Buna içeride veya yerinde bordro outsourcing denir.
Danışman firma tarafından ihtiyaç duyulduğu kadar bordro uzmanını firma bünyesinde çalışmak üzere atayabilir. Bordro uzmanı hizmet alan firma bünyesinde ve firma iş yönetmeliklerine uygun olarak çalışır. Şirket bünyesinde teknik bordrolama işlerini yürütür. Bu iş modelinde yasal işveren outsource bordro hizmeti veren firmadır.

Firma bünyesinde çalışan bordro uzmanı/uzmanları iş görme edimi olarak, eksiksiz görevlerini yerine getirmek üzere hizmet alan firmaya, yasal işveren olarak da bordro danışmanlığı hizmetini veren firmaya karşı sorumludur. Maaş/Ücret, Sgk, Kıdem vb. yükümlülükleri de yine bordro outsourcing firmasının sorumluluğundadır.

Dilerseniz İçeriden Hizmet Alın

Halihazırda mevcut personelinizi tarafımıza devrederek, çalışma yeri sizde, yasal işveren sıfatı bizde olmak koşuluyla, outsource bordrolama hizmetinin avantajlarından faydalanabileceğinizi biliyor muydunuz?

Paketleri Görün

Benzersiz

Şimdi

Bordro İmzalatma ve Tebliğ Süreçlerinden Kurtulun

Çalışanlarınızın ücret/maaş bordrolarını her ay düzenli olarak gönderdiğimizi ve yasal tebliğ zorunluluğunu yerine getirerek, şirketinizi bordro imzalatma risklerinden kurtardığımızı biliyor muydunuz?

Bir Tercih Meselesi: Teknik Bordrolama Yeterli Mi?

Bunun sorunun tam bir cevabı yok. Tamamıyla beklenti meselesi diyebiliriz. İster içeride ister dışarıda sadece teknik bordrolama outsouring almayı tercih eden işverenler olduğu gibi daha kapsamlı hizmet almak isteyen işverenler de bulunmaktadır.
Eğer, işe giriş çıkış işlemlerinin yapılması, kesintilerin, ek ödemelerin hesaplanması, sgk tahakkuklarının alınarak bordroların yapılması şirketinizin beklentilerini karşılıyorsa sadece teknik bordrolama hizmeti alabilirsiniz.

Her Şirket İçin: Bordro Outsource Gerekli Midir?

Hangi şirketlerin bordro outsourcing yapması gerektiğini küçük bir hikaye ile açıklayalım; İki gemi ve iki kaptan düşünün; İkisinin de hedefi gemiyi doğru kumanda ederek sahili selamete çıkarmak. Fırtınalı bir zamanda dalgalar gemiyi savururken, 1.geminin kaptanı hedefine odaklanmış yegane amacına yoğunlaşmışken 2. geminin kaptanı ise, mevcut durumun farkında değilmiş gibi “nasıl olsa gidiyoruz” diyerek dümeni bırakıp, vaktini ve enerjisini, tayfalara iaşe dağıtımına harcaması, gemi personelinin motivasyonu verimliliği ve eğitimi ile ilgilenmesi gereken kişilere maaş,mesai, izin vb. gibi özlük hakları hesaplama işlerine yönlendirmesini nasıl karşılarsınız? Yada şöyle soralım; siz hangi kaptansınız?

bordrolama hizmetlerini siz mi yapacaksınız? Yoksa asıl misyonunuza mı odaklanacaksınız?

Rakamlara Değil Gönüllere Bağlıyız

Rakamlara değil gönüllere bağlılığımızı görmeniz için, hizmetlerimizden memnun kalmazsanız ödediğiniz parayı iade alabileceğinizi biliyor muydunuz?

Şirketinize Özel

Teklif Alın

Şimdi

Bir Gemi Kaptanı Ne İster?

Gerçekten vizyon sahibi bir kaptan aslında ne ister;

 • İlk isteyeceği şey, gemisini “hedefine” götürmek olmalı,
 • Gemide iyi adamlar olsun ve herkes belirlenen “hedef” için çalışsın.
 • Gemide haddinden fazla yük olmasın,
 • Dümeni belli zamanlarda bırakıp, bu yüklerle meşgul olmak zorunda kalmasın,

Siz bir gemi kaptanısınız!

 • Şirketiniz de sizin geminizdir.
 • Onu hedeflediğiniz noktaya götürmek sizin amacınızdır.
 • Hedefinizi benimseyen, iyi çalışanlara sahip olmak sizin beklentinizdir.
 • Size doğrudan para kazandırmayan ancak yapılmak zorunda olan işler sizin yüklerinizdir.

Peki tek işi şirketinize nitelikli personel bulmak, çalışanların eğitim, verimlilik ve motivasyonlarına odaklanarak iş kalitesini yükseltmeye çalışmak olan insan kaynaklarınızın bu kadar önemli işlerin yanında bordrolama ve özlük işleriyle ilgilenmek zorunda kalması personelin izin, mesai, bordro hesaplamalarıyla meşgul olması sizin hedefleriniz ve beklentilerinizle örtüşüyor mu?

Sanırım, personelinizin size doğrudan para kazandırmayan işlerle ilgilenmesi, meşgul olması belki en son isteyeceğiniz şeydir.
Bordro outsource sizi bir çok sıkıntıdan kurtarabilir. Özellikle benzersiz bir bordrolama hizmeti size rahat bir nefes aldırır ve yüklerinizi hafifletebilir.
Bugün değilse ne zaman?
Bizim bordrolama hizmeti kapsamında neler yaptığımızı ve şirketinize neler katabileceğimizi öğrenmek için bugün bir toplantı yapalım.

 

İşimiz Garanti

Kendinizi daha rahat hissetmeniz için veri güvenliğinden bilgi gizliliğine taahhütlü hizmet verdiğimizi biliyor muydunuz?

Bugün Değilse

Ne Zaman

Şimdi Toplantı İsteyin
Canlı Bilgi Almak İçin Danışmanlarımıza Sorun